KARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

1 Detaljplan för del av Neptunus 6 Skara kommun, Västra Götalands län Samrådshandling Januari 2013 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN...
Author:  Per-Olof Eriksson

0 downloads 44 Views 910KB Size

Recommend Documents

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: Energiprestanda: 142 /m² ...

1 Årsredovisning 20152 Antagen: Kommunfullmäktige i Skara kommun , Kf 42 Kommunledningskontoret, Skara kommun3 Skara Vision 2025 Visionen &

1 KV ASKEN M M, SKARA TATORT SKARA KOMMUN SKARA BORGS LAN FORSLAG TLL ÄNDRAD STADSPLAN' UPPRÄTTAD \~~~-,""'.A~ HENRK SCHAGER~O 'O

1 Landsbygdsstrategi för Skara kommun2 Innehåll Syfte och bakgrund... 3 En konkurrenskraftig och attraktiv livsstil i mötet mellan sta

1 Föreningsstöd i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Gäller från2 Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv

1 Anhörigstöd i Skara kommun2 3 Är du anhörig? Anhörigstödet finns här för att stötta dig Som anhöri

1 Förorenade områden Skara kommun Miljö- och byggnadskontoret 20042 INVENTERING OCH RISKKLASSNING AV FÖRORENADE OMRÅDEN -SK...

1 KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun Antagen av Kommunfullmäktige , 60 Ersätter renhållningsordningen från ,

1 Skara kommun Budget 2014 Plan Beslutad KF 85 Layout ekonomikontoret december 20132 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara...

1 VA-plan för Skara kommun Foto: Sunita Hallgren 12 Innehållsförteckning Förord 1. Inledning 2. Politiska ställningstaganden...

1 Ny högstadieskola i Skara kommun2 Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringe...

1 Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun2 Förord HUI Research AB har ...

1 Budget 2017 Plan Skara kommun Beslutad KF 842 Innehållsförteckning Förord... 4 För ett sammanhållet Skara... 4 Budgetens

1 2 3 Rapport avseende granskning av delårsrapport Skara Kommun Oktober 2015 Oktober 2015 Jenny Lundin, Sofia Josefsson4 Innehåll Sammanfa

1 lanprogram för Dnr. KS Stadsdelen Tullportagärdet Skara kommun, Västra Götalands län Samrådshandling Mars 20162 Titel

1 PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson2 Kv. Rådhus

1 INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 20152 Barn- och utbildningsförvaltningen U

1 2 / 2 l -Ny trafikplats med : Axvallagatan i en tunnel under E3 och _: anslutningsvägar i "alla" riktningar ~/"., ~J5/ < 1?J ...

1 / Brogårdsvagen Planbestämmelser ANTAGANDEHANDLNG Följande gäller nom områden med nedanstående beteckningar. Endast

1 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kom

1 Jonny Blomqvist Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Talesperson för Forum för nordi...

1 o MM KVARTERET MANGLAREN SKARA TATORT SKARA KO MMUN SKARA BORGS LÄN FORSLAG TILL ANDRAD , 22 UPPRÄTTA T JONAS STADSP LAN HÄGGSTRÖ

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan fö...

1 Fördjupad översiktsplan för Varnhem och Ljungstorp Skara kommun, 2014 Antagandehandling oktober, 2014 Dnr. Sbn 2010/1259 12 Förd