GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

1 KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Redovisning av n&a...
Author:  Anna Svensson

0 downloads 6 Views 466KB Size

Recommend Documents

1 GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Anmälnings&a

1 GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Anmälnings&a

1 PLANBESKRIVNING Sid 1(7) Granskningshandling Dnr PLAN Detaljplan för Vängsö 14:1 m fl (Stockholm/Gnesta flygplats) i Gnesta kommun St...

1 Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan f&...

1 Delårsrapport 2014 Gnesta kommun KF2 Inledning Vision och styrmodell och organisationsschema 3 Förvaltningsberättelse ö Gnesta ...

1 Sammanträdesdatum Val av justeringsmän 2 Utgift- och inkomststat för barnavårdsnämnden 1952 Sammanträdesdatum Fö...

1 Idrott- och friluftsföreningar Kulturföreningar Intresseföreningar och andra idéburna organisationer Professionell kulturverks

1 Delårsrapport 2012 Gnesta kommun KF2 Inledning Delårsrapportens syfte och innehåll 3 Vision och styrmodell (inkl organisation) 4 F

1 GNESTA KOMMUN Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen För kännedom Kommunfullmäktige Gnesta kommun Ink: Dnr: För handläggning: R

1 Hemtjänsten/Matlådor Gnesta kommun Vecka Måndag 12/9 Lunch Varmrätt Ananasgratinerad kassler, kokt potatis Middag Varmrät

1 Gnesta kommun Årsredovisning 20062 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovis...

1 Biblioteksplan för Gnesta kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Styrdokument 3. Biblioteksverksamheten i Gnesta kommun 4. Barn

1 GNESTA KOMMUN Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL Tid och plats Onsdagen den 17 februari 2016, kl Frösjön/Lockvattnet, Elekt

1 GNESTA KOMMUN -X Revisionsskrivelse Gnesta kommun Ink: Dnr: För handläggning" Kultur- och tekniknämnden För kännedom K

1 GNESTA KOMMUN Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning' Revisionsskrivelse Socialnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommun

1 15:e december 2010 Program för Hållbar jämställdhet Slutrapport Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kult

1 Beslut Gnesta kommun Dnr :3323 Beslut efter kvalitetsgranskning av pedagogisk omsorg som bedrivs av Gnesta kommun som huvudman2 2(12) Inledning Skol

1 GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning: Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom...

1 Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet2 23 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta &au...

1 GNESTA 8t KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för Måndagen den 25 nove

1 Barn- och utbildningsförvaltning Förskoleverksamhet i Gnesta tätort Sjöstugans- Ringlekens och Björkbackens förskolor

1 Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag p&ari...

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sid 1(10) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL I GNESTA KOMMUN Upphandli

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sid 1(5) Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Gnesta kommun Denna arbet...