GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

1 KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Redovisning av n&a...
Author:  Anna Svensson

0 downloads 1 Views 466KB Size

Recommend Documents

1 GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Anmälnings&a

1 GNESTA KOMMUN Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Anmälnings&a

1 PLANBESKRIVNING Sid 1(7) Granskningshandling Dnr PLAN Detaljplan för Vängsö 14:1 m fl (Stockholm/Gnesta flygplats) i Gnesta kommun St...

1 Gång- och cykelplan för Gnesta kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan f&...

1 Sammanträdesdatum Val av justeringsmän 2 Utgift- och inkomststat för barnavårdsnämnden 1952 Sammanträdesdatum Fö...

1 Delårsrapport 2014 Gnesta kommun KF2 Inledning Vision och styrmodell och organisationsschema 3 Förvaltningsberättelse ö Gnesta ...

1 Idrott- och friluftsföreningar Kulturföreningar Intresseföreningar och andra idéburna organisationer Professionell kulturverks

1 Gnesta kommun Årsredovisning 20062 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovis...

1 Hemtjänsten/Matlådor Gnesta kommun Vecka Måndag 12/9 Lunch Varmrätt Ananasgratinerad kassler, kokt potatis Middag Varmrät

1 GNESTA KOMMUN -X Revisionsskrivelse Gnesta kommun Ink: Dnr: För handläggning" Kultur- och tekniknämnden För kännedom K

1 GNESTA KOMMUN Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning' Revisionsskrivelse Socialnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommun

1 Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet2 23 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta &au...

1 GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: Dnr För handläggning: Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom...

1 Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag p&ari...

1 GNESTA 8t KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för Måndagen den 25 nove

1 Barn- och utbildningsförvaltning Förskoleverksamhet i Gnesta tätort Sjöstugans- Ringlekens och Björkbackens förskolor

1 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäll...

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sid 1(5) Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Gnesta kommun Denna arbet...

1 antagandehandlingdecember 2003 ÖVERSIKTSPLAN 2003 för Gnesta kommun2 23 FÖRORD Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av ...

1 Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi...

1 Beslutsdatum: SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37)2 Innehåll Förfrågningsunderla...

1 Ung vuxen och cancer Från kris till hanterbarhet Johanna Mikaelsson Hanna Torstensson Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Omvårdnad Vet

1 Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: SN Vuxen- och omsorgsnämnden Anmälningsärenden Sam

1 Särskild utbildning för vuxna Gnesta Kommun Lärvux2 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 2...