Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan

1 Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 t...
Author:  Line Kristensen

0 downloads 14 Views 99KB Size

Recommend Documents

1 Projekt Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projektbeskrivelse Frederikshavn Kommune Afd. for Sundhed, handicap og psykiatri Septem...

1 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsen...

1 September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Fo...

1 Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 20142 Driftsoverensk...

1 Skoleafdelingen Skolestruktur Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen...

1 Strande i Frederikshavn Kommune - driftsplan og serviceniveau 20142 Beskrivelse af kyststrækningen i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommu...

1 Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontak...

1 Til Gentofte Kommune, skole og SKUB Et SKUB fremad Opsamling af erfaringer med udvikling af fysiske rammer, organisation og pædagogik på...

1 Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Niel...

1 Idrættens rum og rammer Frederikshavn, februar 2009 Sted: Arena Nord, Rimmens Allé 37, 9000 Frederikshavn Partnere: Frederikshavn Event...

1 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Fred...

1 Idrættens Rum og Rammer Frederikshavn, februar 2009 Program (Opdateret 20. februar. Ret til ændringer forbeholdes) Sted: Arena Nord, Rim...

1 Mål og Rammer Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune Januar 20122 Godkendt i Social- og sundhedsudvalget den 17. december 2008 R...

1 Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 20...

1 Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds universitet & Högskolan i Jönköping Vetenskaplig sekreterar...

1 ÅRSREGNSKAB for Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 8476 CVR-nr Årsreg...

1 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen ...

1 NOTAT Sofiendalsvej Aalborg SV Danmark T F CVR-nr Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og...

1 ÅRSREGNSKAB for Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 8476 CVR-nr Årsreg...

1 2 3 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om...

1 Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frede...

1 Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpem...

1 Susanne Reindahl Rasmussen, Esther Nørregård-Nielsen og Stinne Aaløkke Ballegaard Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune ...

1 Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Bilag2 Si Sortering til bortskaffelse Erhvervsvirksomhederne har pligt til at sortere affaldet ...