Miljö & hälsa. i Västra Götaland. Martin Tondel Eva M Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård. Miljö & hälsa i Västra Götaland 2010

1 Denna rapport om Miljö och hälsa i Västra Götaland har utarbetats av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Ce...
Author:  Ingegerd Larsson

0 downloads 4 Views 3MB Size

Recommend Documents

1 DelårsRAPPORT JAN-MARS milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q Δ Q Nettoomsättning (TKR) ,7 % Rörelseresultat (EBITDA...

1 Helena Sandén Pernilla Almerud Eva M Andersson Lars Barregård Peter Molnár Gerd Sällsten Martin Tondel Mikael Ögren Ba...

1 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr Delårsrapport 1/1 31/ Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökn...

1 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr Delårsrapport 1/1 31/ Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förb&...

1 Årsredovisning2 Fem år i sammandrag, , milj kr År Externa kostnader 1 047, , ,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044, , ,1 983,...

1 Periferseendet2 Näthinnans uppbyggnad Stavar milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College via Wikimedia Commons3 Näthinnans uppbyggnad Stavar...

1 Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT Institut for miljø, t...

1 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR Biltyp, antal bilar och sortiment. Ca Rundvirke,massaved och timmer. Ca 340. Sågverksflis. Ca 100. Tr&au...

1 Egna prestationer i världsklass Avkommor med prestationer i världsklass Far till två 1.08-travare! Far till 59 travare med rek 1.11 ...

1 Koncernbalansräkning, milj. euro TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill ...

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss styrkomponenter för fjärrvärme Fullt sortiment. Rätt alternativ. Optimala systemprestanda ...

1 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Fed...

1 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson2 Vindenheten Hållbart nyt...

1 UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan nr SPORT SVIKER skriver på löneminskningsavtal i Karlsta...

1 Lars Andersson Kvarnströms liv en soldat i 1800-talets Sverige över landskapsgränsen och bosätter sig som brukare av gårde...

1 Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson :25 Tfn Sodahuskommittén Fax Tofte Industrier Äre...

1 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 September 2015 Byggteknik rodde hem ko...

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan Ajournering Beslutande Ledamöt...

1 Noteringar fört vid möte i Näshulta Föreningsråd Datum: 7 april 2011 Närvarande: Niklas Angelöf, Annette Petters...

1 Fredrik Paulún Kristina Andersson och Martin Brunnberg Gå ner ett kilo i veckan FÖRE- LÄSNING Uppläsare: Fredrik Paul&ua...

1 DELÅRSRAPPORT Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till ...

1 JORDBRUK OCH INDUSTRI EN BLICK TILLBAKA OCH EN BLICK FRAMÅT Av statsrådet FRITJOF DOMÖ TILL utgångspunkt för några...

1 N gennaio 1915 PUBBLICAZIONE SETTIMANHE Conto C. rrente con la posta ~~~~ Q PROBLEMI ITl\Lll\NI ~ C\'Y' i ~~ {\, GIULIO Cl\PRIN e/' J! l I t TRIESTE...

1 KALLELSE/Underrättelse 1(1) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 28 oktober 2014, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öc...