Miljö & hälsa. i Västra Götaland. Martin Tondel Eva M Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård. Miljö & hälsa i Västra Götaland 2010

1 Denna rapport om Miljö och hälsa i Västra Götaland har utarbetats av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Ce...
Author:  Ingegerd Larsson

0 downloads 20 Views 3MB Size

Recommend Documents

1 DelårsRAPPORT JAN-MARS milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q Δ Q Nettoomsättning (TKR) ,7 % Rörelseresultat (EBITDA...

1 Helena Sandén Pernilla Almerud Eva M Andersson Lars Barregård Peter Molnár Gerd Sällsten Martin Tondel Mikael Ögren Ba...

1 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr Delårsrapport 1/1 30/ Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MS

1 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr Delårsrapport 1/1 31/ Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökn...

1 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr Delårsrapport 1/1 31/ Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förb&...

1 Årsredovisning2 Fem år i sammandrag, , milj kr År Externa kostnader 1 047, , ,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044, , ,1 983,...

1 Periferseendet2 Näthinnans uppbyggnad Stavar milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College via Wikimedia Commons3 Näthinnans uppbyggnad Stavar...

1 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE KL (26) Delårsrapport : Vinst före skatt 199,6 milj. euro (152,4 milj. euro) Koncernens omsättning und

1 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR Biltyp, antal bilar och sortiment. Ca Rundvirke,massaved och timmer. Ca 340. Sågverksflis. Ca 100. Tr&au...

1 Egna prestationer i världsklass Avkommor med prestationer i världsklass Far till två 1.08-travare! Far till 59 travare med rek 1.11 ...

1 Koncernbalansräkning, milj. euro TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill ...

1 Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT Institut for miljø, t...

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss styrkomponenter för fjärrvärme Fullt sortiment. Rätt alternativ. Optimala systemprestanda ...

1 KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND HELA LANDET, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER ** 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Löneinkomster sammanlagt &Aum

1 MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Hand...

1 Norge2 Generellt Befolkning 4,5 milj. Lantbruksareal 1 milj. ha. Antal aktiva Lantbruk Medelareal 15 ha. Ekologisk 1,8 %3 Markanvändning inom E

1 Milj ö- och hälsoskyddsnämnden S~ANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Junepmien, Västra Storgatan 16,

1 STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport kl STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT, DE ÖKADE FIN

1 Storbrittanien2 Generellt Befolkning 59 milj. Lantbruksareal 17 milj. ha. Antal Lantbruk Medelareal 70 ha. Jordart Mycket varierande Ekologisk 1,8%3

1 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Milj öavdelningen Helen Janelöv Datum Stockholms stad Bilaga 2 1(3) Beteckning STOCKHOLMS STAD Ko

1 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Fed...

1 Sid 1 (16) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr M Milj ödomstolen meddelad i Vänersborg KLAGANDE J-0 Johansson i Varberg AB, O

1 FALKOPINGSKOMMT]N Sammanfiidesdatum 200t blad 28 $80 Fastighet: Arende: Avser: Frigger&ker 23 :1, Friggeriker anmiilan mellanlagring av avfall,

1 UMEÅ TINGSRÄTT DOM Mål nr M Mark- och milj ödomstolen meddelad i Umeå 1(2) KLAGANDE Alf Forsberg, Trattgränd 48, Um