Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram2 Versionshantering Da...
Author:  Pernilla Mattsson

49 downloads 202 Views 3MB Size

Recommend Documents

1 2 3 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 20084 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Tfn Tr...

1 MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER PRIMÄR REGISTRERING 20132 Kriterier för inrapportering i kolorekta

1 (4) Vård och omsorg Ännu bättre cancervård Gunilla Gunnarsson Rapport Screeningstudie kolorektal cancer Ett utvecklingsarbete

1 Screening för kolorektal cancer En mer aktuell genomgång av kunskapsunderlaget redovisas i Screening för kolorektal cancer betydelse

1 Tumörmarkörer vid kolorektal cancer Caj Haglund Denna artikel sammanfattar i korthet användningen av tumörmarkörer vid en a...

1 SVF kolorektal cancer Primärvården Kronoberg2 innehåll Kortfakta kolorektalteamet CLV Kortfakta kolorektal cancer SVF primärv&

1 Revisionsrapport Kolorektal cancer2 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Ko...

1 MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER PRIMÄR REGISTRERING 2017 Regionalt cancercentrum norr2 Manualen är

1 Cancer kolorektal.doc 1 Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

1 Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN) Preliminära erfarenheter från etablering av ec r...

1 UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 38

1 Onkologisk behandling av kolorektal cancer Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund2 Onkologiska behandlingar Strålbehandling Resektabel rekt

1 Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni SBU:s svarar på avgränsad...

1 Radiologiskt nätverkssamarbete för preoperativ utredning av patienter med kolorektal cancer Bakgrund Digital radiologi är idag en sj&...

1 Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Danish Colorectal Cancer Group 4. udgave 20092 1 Redaktør Steffen Bülo...

1 KOLOREKTAL CANCER Team C Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Aalborg2 Arbejdsgruppen har reorganiseret det kolorektale fago...

1 Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS2 Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca110...

1 DANISH COLORECTAL CANCER GROUP RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER2 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgrup...

1 Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplika...

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Registermanual Nationellt kvalitetsregister för cancer i le

1 Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt, NKR Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt Sam...

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrö

1 Remissrunda 1 Nationellt vårdprogram för Cancer utan känd primärtumör, CUP Den nationella vårdprogramgruppen fö