KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

1 Ärende 142 Dnr KS sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutv. & universitet Tjänsteskrivelse Sara Nils...
Author:  Britta Samuelsson

2 downloads 85 Views 739KB Size

Recommend Documents

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 142 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad fö

1 FÖRORD Tillgång till el, värme och vatten är en självklarhet på våra arbetsplatser. Men användningen kost...

1 ÅRSREDOVISNING KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN2 Karlstads kommun 20143 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ...

1 ÅRSREDOVISNING 2015 KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING2 2 Karlstads KARLSTADS kommun KOMMUN 2016 ÅRSREDOVISNING 2015

1 Dnr KS Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringsliv och universitet Tjänsteskrivelse Per Uppman, Karlstads kom

1 översiktsplan 2010 karlstads kommun2 Översiktsplan för Karlstads kommun Ansvarig utgivare: Karlstads kommun Produktion: Bulldozer Per

1 Ärende 62 Dnr KS sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Lars Sätterberg, Motion - Inr&a

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 62 sid 11 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Motion - Höj lönen för kommunens feriearbetare Dnr KS Dpl 15 Ko

1 Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete och överlämning till gymnasieskolan avseende vissa elever i behov av särskilt st&o

1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram2 INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund, vision Syfte Tillvägagångssätt Trygghet,

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 92 sid 6 (14) KOMMUNSTYRELSEN Protoko Redovisning av medborgarförsag 2011 Dnr KS Dp 01 Kommunstyresens försag

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 22 sid 6 (24) KA.U.&TADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Utökning av möjligheter till bruttolöneavd...

1 Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad KARLSTA...

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 52 Dnr KS Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfr&arin

1 översiktsplan 2012 karlstads kommun2 Översiktsplan för Karlstads kommun 2012 Ansvarig utgivare: Karlstads kommun Grafisk produktion:

1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram2 INNEHÅLL 1 Inledning Bakgrund, vision Syfte Tillvägagångssätt Trygghet, ...

1 AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN2 Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret POLICY Uttr...

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 92 Dnr KS sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse Karin Holmgren, ka...

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 32 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier...

1 Ärende 12 Dnr KS Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, Ersättni...

1 BIBLIOTEKSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN BERÄTTELSER OCH BILDNING FÖR LIVET KARLSTADS KOMMUN2 Biblioteksplanen är ett styrdokument f&

1 KARLSTADS KOMMUN Arende 22 Dnr KS Dpl16 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd Tjänsteskrivelse Peter Bäckstra...

1 Ärende 172 sid 20 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Motion - Gör om Museigatan till ett gångfartsområde efter korsningen vid Herr

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 62 sid 13 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll S Utökat verksamhetsområde för dricksvatten o