KANDIDATUPPSATS. Upplevelser av att leva med narkolepsi. En litteraturstudie ur människor med narkolepsi och deras anhörigas perspektiv

1 Sjuksköterskeprogrammet 180hp KANDIDATUPPSATS Upplevelser av att leva med narkolepsi En litteraturstudie ur människor med narkolepsi och d...

0 downloads 3 Views 628KB Size

Recommend Documents

1 EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLF&

1 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete, VT 15 Upplevelser av att leva med övervikt

1 Institutionen för hälsa och samhälle Vårdvetenskap C inriktning omvårdnad, poäng VT 2007 Upplevelser av att leva med

1 Örebro Universitet Hälsoakademin Omvårdnadsvetenskap C Självständigt arbete 15 högskolepoäng Höstterminen 2

1 EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLF&

1 Humanvetenskapliga Institutionen Högskolan i Kalmar Kalmar Kurs: Omvårdnad uppsats 15 hp Upplevelser av att leva med kärlkramp - En ...

1 Humanvetenskapliga Institutionen Högskolan i Kalmar Kalmar Kurs: Omvårdnad uppsats 15 hp UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED HJÄRTSVIKT En s

1 Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap Högskolan i Kalmar Kalmar Kurs: Omvårdnad Uppsats 15 hp Att leva med schizofreni

1 Upplevelser av att leva med tarmstomi - En litteraturstudie Jennie Larsson Caroline Prütz Examensarbete i omvårdnad på grundniv&ari

1 Kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom - En litteraturstudie Women s experiences of living with Inflammatory Bowel Disease

1 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer en litteraturstudie Feisa Abdi Ali Peter Johnson Handled

1 AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Vuxna patienters upplevelser av att leva med HIV

1 Uppsats omvårdnad 15hp Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom En litteraturstudie Författare: Sara Björklund, Re

1 Självständigt arbete, 15 hp Patienters upplevelser av att leva med ALS - En systematisk litteraturstudie Författare: Åsa Lindbe

1 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Författare: Azia Alkabi Handledare: Ewy Olander Sjuk...

1 Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer en litteraturstudie Women's experiences of living with breast cancer a literature review Krist

1 Utbildningsprogram för sjuksköterskor, 180 hp Kurs 2VÅ605 HT 2013 Examensarbete 15 hp ATT LEVA MED HIV -En litteraturstudie om HIV-p

1 Vaccination med Pandemrix - Narkolepsi och andra biverkningar Läkemedelsverkets erfarenheter SMI, 26/ Ingemar Persson2 Spontana Biverkningsrapp

1 EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:16 A...

1 Umeå universitet Institutionen för psykologi Examensarbete, VT2011 Kvinnors upplevelser av att leva med vestibulodyni i deras parrelation...

1 Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp Kurs 2VÅ60E HT 2013 Examensarbete, 15 hp ATT LEVA I DÖDENS VÄNTRUM En littera

1 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete HK13, 15hp HT 2015 De osynliga barnen En littera

1 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp KANDIDATUPPSATS Kärlek räknar inte kromosomer En litteraturstudie om att leva med Downs syndrom ur ett