Flens kommun - möjligheternas kommun

1 Flens kommun - möjligheternas kommun 27 januari 2011 Författare: Anna Andersson & Kornelia Johansson Akademin för innovation, des...
Author:  Erika Hansson

2 downloads 75 Views 816KB Size

Recommend Documents

1 Flens kommun Delårsrapport 2015 Godkänd av kommunfullmäktige2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Del&a

1 Energiplan för Flens Kommun Antagen av kommunfullmäktige , 302 Omslagsbild: Anders Solberg Kontaktperson: Anders Solberg, Bygg-, Miljö...

1 Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN2 ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 ...

1 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonom...

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017: Pensionsreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige2 1 Inledning Detta pensionsreglem

1 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonom...

1 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF2 1 Lönepolicy Mål Löne

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF Reviderat av KF2 1 Revisionsreglemente för

1 Flens kommun 2019 Trendspaning2 Bättre och snabbare kommunikationer BESKRIVNING: Infrastrukturen blir allt bättre i Europa med höghas...

1 Flens kommun Årsredovisning Godkänd av kommunfullmäktige2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning KOMMUNST

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2014:9-003 Arvodesreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige Uppräknat från och

1 2014/15 Verksamhetsplan För DBV Malmköping/ Hälleforsnäs i Flens kommun Flens Kommun2 Innehållsförteckning Inledning

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:5-880 Biblioteksplan för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige Reviderad av kommunfullmäkt

1 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige2 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET I KORTHET... 5 ORGANISATI...

1 FLENS KOMMUN Överförmyndaren i Flens kommun Att tänka på vid anmälan av behov av god man och förvaltare Reviderad2 In

1 Hyltinge strand Sparreholm Flens kommun Naturvärdesinventering NVI 2016 Adoxa Naturvård 12 Adoxa Naturvård Tel: E-post: Postadress:

1 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1995:2-321 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FLENS KOMMUN ANTAGNA AV KF REVIDERAD AV KF REVID

1 KKV1047, v1.0, BESLUT Dnr 639/ (6) Flens kommun Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslu...

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översi

1 2 3 ÖVERSIKTSPLAN 2007 för Flens kommun FÖRORD Det här häftet innehåller en ny kommuntäckande översiktsplan

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015: VA-plan för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige2 Sammanfattning En väl fungerande vatte

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1995:2-321 Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige Reviderad av k

1 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullm&

1 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN ANTAGET AV KF REVIDERAT AV KF2 1 Inledning Kom...