VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

1 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 20082 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Sy...
Author:  Birgit Håkansson

2 downloads 84 Views 2MB Size

Recommend Documents

1 AUGUSTI 2008 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Ks2 INNEHÅL...

1 APRIL 2008 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: KFM2 Enligt den kom

1 Årsredovisning 20082 3 Leksands Sparbank Org nr Årsredovisning 20084 Leksands Sparbank i topp med nöjda kunder Alla ryms inte p&ari

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rick...

1 Inspektionsrapport från Skolverket :3606 Utbildningsinspektion i Vilhelmina kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter2 Innehåll Beslut

1 AUGUSTI 2007 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Kfm2 Delårs...

1 UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmin

1 VILHELMINA KOMMUN Kostverksamheten När vi skriver matsedel utgår vi från skollagen som säger att skollunchen ska följa Li

1 Näringslivsprogram Vilhelmina kommun Sommaräng på Stöttingfjället. Foto: Åke Nilsson Vilhelmina kommun är en at

1 Bibliteksplan för Vilhelmina kmmun Bilagr: Tillgänglighetsplan, Serviceguide, Läsfrämjandeplan, Verksamhetsmål 2016, Verks

1 APRIL 2009 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post:2 Delårsrappor

1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige gällande f.o.m GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgift...

1 Garnlavshabitat i Vilhelmina kommun Ida Forslund och Nils Lindgren Foto: Per-Anders Esseen Självständigt arbete 15 högskolepoäng

1 Biblioteksplan för Vilhelmina kommun Bilagorna Verksamhetsmål, Tillgänglighetsplan, Serviceguide, Läsfrämjandeplan samt m&

1 Vilhelmina kommun Malgomajskolans likabehandlingsplan2 Malgomajskolans plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling

1 Vilhelmina kommun Klimatinvesteringsprogram Vilhelmina kommun Magnus Kristensson Beslutad i Kommunstyrelsen Vilhelmina kommun Vilhelmina2 3 FÖR...

1 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post...

1 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-po

1 Granskningshandling Handläggare: 1 (13) Daniel Bergvin Ramböll Detaljplan för del av KITTELFJÄLL 1:285 och 1:297 m.fl.,, Vä

1 31 AUGUSTI 2009 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post: Ks2 Delå

1 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska s&a

1 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: e-post

1 Företagsklimatet i kommun 20162 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst oc

1 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar f&o