Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av...
Author:  Birgit Arvidsson

1 downloads 31 Views 213KB Size

Recommend Documents

1 Knivsta kommun Verksamhetens återkoppling till utbildningsnämnden, mars 2013, avseende Granskning av Knivsta kommuns Stöd- och konsu

1 översiktsplan älvkarleby kommun 20092 2 Östersjön Gävle kommun Harnäs Sågarbo Tierp kommun Gävle Älvka

1 TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavset

1 SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för någ

1 TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavset

1 SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN Fastställd av kmmunfullmäktige , 40 12 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr

1 PERSONALBOKSLUT 2014 Knivsta kommun2 Personalbokslut 2014 Personalstruktur Antalet fast anställda sjönk till 749 vid utgången av 201

1 Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag Antagen av kommunfullmäktige2 ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För

1 Trafikstrategi för Knivsta kommun Trafik för ett attraktivare Knivsta Den viktigaste parametern för att skapa en attraktiv stad och r

1 Knivsta.. 1 Tid: Tisdagen den 20 oktober, kl Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta Närvarande: Presidium: Kenneth Gunnar (KN.NU), ordför

1 Fakturareferenser Komplett lista över mottagare av fakturor/fakturareferenser/referenser i Sigtuna kommun. SIG402, v2.0, Användare Namn Gr

1 ÅRSREDOVISNING 2015 SIGTUNA KOMMUN2 Årsredovisning 2015 Sigtuna kommun 2 (46)3 Innehållsförteckning Förvaltningsberä

1 SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual2 3 Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro ...

1 Trafikolycka Norrsundavägen i Sigtuna Kommun Vi skapar trygghet! Anders From, SSBF Mikael Lyckman, Trafikverket Georg Wiberg, SSBF 1 Datum Dnr

1 SKOLUTVECKLINGSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN2 3 Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Därför har samtliga parti

1 FÖRSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN Verksamhetskatalog 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns verksamheter för barn 1-5 år. Katalogen g

1 Översiktsplan 2014 sigtuna kommun Utställningsversion 12 Sigtuna kommun 23 Du håller nu i handen utställningshandlingen fö

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter2 BESLUT (3) Knivsta komm...

1 Dagvattenplan igtuna Kommun Dagvattenplan för igtuna Kommun2 1. Inledning och bakgrund 4 2. Dagvattenarbetet i igtuna Kommun 5 3. Metodik vid f

1 Nybodaskogen i Sigtuna kommun NYBODA Omfattande del av fastigheten Ölsta 1:1 m fl fastigheter i Sigtuna kommun, Stockholms län Naturvä

1 Södertörns högskola Entreprenörprogrammet Handledare: Jan Svanberg Ekonomistyrningen i Sigtuna kommun Förbättringsf&ou

1 MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 20102 Sigtuna kommun3 Miljöprogram för Sigtuna komm...

1 INNEHÅLL Hushållsavfall 27 Brännbart och matavall 27 Grovavfall 28 Trädgårdshelg i Sigtuna 28 Latrinhämtning 28 Sla...

1 ÅRSREDOVISNING 20142 3 Sigtuna kommun ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande 4 Välkommen till Sigtuna