Vadå kulturanpassad omvårdnad? What do you mean, culture adapting care?

1 Marijana Forssell och Carin Malmqvist Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Kandidatuppsats C-nivå 15...
Author:  Åke Johansson

0 downloads 850 Views 110KB Size

Recommend Documents

No documents