TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Kommunala Handikapprådet. 14 februari 2008

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Bullarsalen Tanumshede 14 februari 2008 Närvarande Roger Wallentin Omsorgsnämnden Lennart Larso...

0 downloads 4 Views 41KB Size

Recommend Documents

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Bullarsalen, Tanumshede, torsdagen den 3 oktober 2013, klockan 9:00-12:00 Närvarande Roger Wallentin

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Bullarsalen, Tanumshede, torsdagen den 3 oktober 2013, klockan 9:00-12:00 Närvarande Roger Wallentin

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Bullarsalen, Tanumshede, torsdagen den 18 september 2008, klockan 9:30-12:00 Närvarande Roger Wallen

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 22 mars 2007, klockan Ordinarie

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Bullarsalen kommunhuset Klockan Närvarande Roger Wallentin Omsorgsnämnden Hans Bjerklinger Tekn

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 7 februari 2013, klockan 13:00

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(20) Omsorgsnämnden Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 oktober

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 10 december 2009, klockan 13:0

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:...

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 19 april 2012, klockan 13:00.

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 26 maj 2011, klockan 13:00. Ordi

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 27 juni, klockan 13:00. Ordina

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 20 maj 2010, klockan 13:00-17:00...

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Or...

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen Dnr Ärende KS 2013/ Uppföljning av internkontroll Tanums kommun KS 2014/ Konteringsbudget f&...

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid Tekniska kontoret, blå sammanträdesrummet kl Beslutande Övriga deltagande Ola

1 Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl Politiker och representanter Johan Schenström (m), ordf Magdalena Jerlström (c), ers Margareta Svensson...

1 Plats och tid Fontänhuset Kl Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Jacob Larsson (s), v ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvo

1 Vansbro Protokoll Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 22 december 2014 kl. 15:00-15:45 Per-Anders Westhed, ordförande Nall Lasse An

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ul...

1 PUBLIKT PROTOKOLL Förbundsstyrelsemöte, Holländargatan 17, februari 2014 Närvarande: Jimmy Persson SvSF Förbundsordför

1 GRAMKO Gruv och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 1/2015 Protokoll från GRAMKO:s möte 17 februari 2015 Plats

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgö

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsä