Svenska Demensregistret (SveDem), NKR14-075

1 Svenska Demensregistret (SveDem), NKR Svenska Demensregistret (SveDem) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till ru...
Author:  Alexandra Berglund

0 downloads 29 Views 135KB Size

Recommend Documents

1 SveDem Svenska Demensregistret Emma Timerdal Leg sjuksköterska Regional koordinator Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge2 SveDem Svenskt n

1 Formulär SveDem Svenska Demensregistret Registrets syfte Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården

1 SveDem Svenska Demensregistret Emma Timerdal Leg sjuksköterska Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge2 SveDem Svenskt nationellt

1 SveDem Svenska Demensregistret Årsrapport 2013 Styrgruppen för SveDem Bahman Farahmand, epidemiolog/statistiker Registercentrum, UCR2 F&o

1 SveDem Svenska Demensregistret Årsrapport 20142 Förkortningar Term Definition SveDem Svenska Demensregistret SP Specialistenhet PV Prim&a

1 Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem Geriatriska kliniken Karolinska Un

1 Bättre demensvård med SveDem - Svenska Demensregistret Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem Geriatriska kliniken Karolinska Un

1 Alzheimers sjukdom och körkortsinnehav- studie baserad på SveDem, svenska demensregistret 41 Dorota Religa MD, PhD Docent /Associate Prof

1 Bilkörning vid demenssjukdom - studie baserad på SveDem, Svenska Demensregistret 41 Dorota Religa MD, PhD Specialistläkare i geriatr

1 Förbättringsarbete i primärvården ger resultat-data från SveDem, Svenska Demensregistret Emma Timerdal, Sjukskötersk

1 SveDem Årsrapport För styrgruppen: Maria Eriksdotter Jönhagen, registerhållare Ann-Katrin Edlund, landskoordinator Kalle Sp&ar

1 Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att konta

1 Personerna i SveDem. Som har AD och som bor ensamma (majoriteten äldre kvinnor) utreds med färre undersökningar och behandlas mindre

1 Koll på läget med SveDem Katarina Nägga, överläkare, Med. dr. Helena Ring, administratör VO Minnessjukdomar Skå

1 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 20172 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vå

1 1 Upplev litteraturen 2 för yrkesprogrammen 2 Gy 2011 Upplev litteraturen1 söker nya vägar till lärande och utveckling, allt ino

1 IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Sven...

1 IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Svenska Badmintonförbundet, Svenska Bordtennisförbudet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska

1 I denna handbok ingår: Säkerhetsinformation på sidan 5. Felsökning vid installation på sidan 6. Hitta mer information p&

1 Svenska Brukshundklubben2 MV Mentalbeskrivning valp Under 2012 har 2 utbildningar av valpbeskrivare hållits. Ytterligare 2 utbildningar planer

1 Svenska Brukshundklubben2 3 SACK En rasklubb med framtidstro SACK bildades 2006 efter att i 30 år ha varit i gemensam klubb med Kelpie SACK &a

1 V GR V GR V GR V GR V GR V GR PROGR V GR V GR V V GR GR V GR J 2014 V GR PÅ V RLT GR CCC V GR V GR V GR V GR V GR V GR V GR V GR V GR V GR V G

1 Rules of Coerceo by Coerceo Company Swedish translation by S. Lundström REGLER TILL COERCEO Language: English / Svenska2 Copyright Ingen del av

1 DIAGNOSTIC TEST SWEDISH/SVENSKA Welcome to test your level of the Swedish language. The test is based on the European Council s level scale, in Swed...