Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskot...
Author:  Kjell Isaksson

0 downloads 4 Views 178KB Size

Recommend Documents

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Deltagande i Uppsala läns barnavårdsförbund SN-2016/27 Beslut Arbetsutskottet

1 Vuxen och omsorg informerar Information från Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun nr Full fart mot hösten! Hoppas att ni

1 Pour les handicappés de la technologie parmi nous, il existe également un tutoriel vidéo très simple et très bien...

1 Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU30 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Sammanfattning I betänkandet behandlas rege

1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Var står vi i dag? L&...

1 (7) Plats och tid Sal Stinsen Bjurbäcksgatan, kl 09,30-12,00 Beslutande Hugo Grönlund, ordf. Anneli Althini-Mattsson Gilbert Aronson Alf A...

1 NYA FAKTA & S T A T I S T I K F R A M T I D E N S N Ä R I N G S L I V nr 2 jan har lämnat vård och omsorg Mellan åren 1989

1 GÖRAN EMANUELSSON & LARS MOUWITZ Hög tid att lyfta matematiken Lärarna delegationens hjärtefråga Matematikdelegationen

1 Brandberoende insekter respons på tio års naturvårdsbränningar Foto: Lars-Ove Wikars Skogsbränder bekämpas idag eff

1 Strategisk sjötransport en svensk nödvändighet HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 4 m

1 Avgifter 2008 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar2 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för av

1 Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar2 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för av...

1 Référence : V R D Page 16-1 VRD VRD 1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 7 DOCUMENTS DE REFERENCE... 7 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEM...

1 Grundläggande taktisk utbildning Grundläggande taktisk utbildning - GTU - kallas det utbildningsskede där flyge'leverna får de

1 FouRum Vård och omsorg FoU-Socialtjänst Fyrbodal Strategi för kompetens och titulatur inom socialtjänstens vård och omsor

1 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger här

1 22 LOKALMARKNAD Fortsatt stark efterfrågan på Stockholmshems lokaler Merparten av Stockholmshems lokaler är små men viktiga k...

1 Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, b...

1 Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, b...

1 BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNdTIdNING 1/2010 Cilla Mattheiszen: Jag har alltid varit morgonpigg Sidan 6 Fjärrvärmenätet flygfotogr...

1 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist /...

1 Den åldrande familjen och informell omsorg Magnus Nilsson Karlstad universitet2 Omsorg Anhöriginsatserna är av en sådan omfatt

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till bes

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Riktlinjer för mobila enheter KS-2015/467 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar