Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskot...
Author:  Kjell Isaksson

0 downloads 5 Views 178KB Size

Recommend Documents

No documents