Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

1 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettig...
Author:  Thea Søndergaard

0 downloads 10 Views 70KB Size

Recommend Documents

1 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettig...

1 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2012 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jern...

1 1 Servicekvalitetsrapport Fjern og regionaltog 2011 Jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jern...

1 Region Hovedstaden Koncern Praksis Årsberetning for Lægevagten 2012 Koncern Praksis Region Hovedstaden2 Årsberetning for Læg...

1 UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:...

1 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verifice...

1 PERIODEMEDDELELSE for kvartal 2012 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.:2 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsesp...

1 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning en skole med F A R T2 Side 1 af 233 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens st...

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 20122 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regns...

1 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening regnskabsår Årsrapport for...

1 Halvårsmeddelelse for 2012 Line A/S og Line koncernen (reg. nr. A/S )2 Indholdsfortegnelse Beretning Halvårsregnskabet 3 Markedet 4 Forv...

1 Virksomhedsplan 2012 for Forord: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er et moderne kulturhus i de historiske rammer i den gamle Borgerforening. Bor...

1 Årsberetning for 20122 Indholdsfortegnelse Forord 3 Tabel 4 Antal dyr anvendt til forsøg vedrørende sygdomme hos mennesker og dy...

1 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Møllen Udarbejdet af Møllens MED udvalg Dato Status for arbejdsmilj&osl...

1 Regnskaber for datterselskaber 20122 Indhold Koncernoversigt... 2 Bestyrelse og direktion... 3 Repræsentantskabsmedlemmer... 5 Selskabsoplysni...

1 DM for mekanikerlærlinge 2012 Infoskærm Udsugning Dommerkontor Print Div Styretøjsudmålings apparat2 Konkurrenceregler Delt...

1 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker2 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en sp...

1 Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi Bestyrelsens beretning for har været et år, der på mange måder minde...

1 Der har i 2012 været stor uro omkring Silkeborg Svømmeklubs mulighed for timer i svømmehallerne. I året begyndelse meddelt...

1 Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Rundinsvej 46. 1) 2012 var stærkt præget af byggeri af nyt missionshus. Og efter et langt og t...

1 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført ,5 % I alt % 12 Indhold...

1 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for ...

1 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Bio...

1 Ledelsens evaluering for Kolding Kommunes Miljøområde Ledelsens evaluering, marts 2013 Sagsid: 12/6900 Dokument id: 16120/13 Analyserap...