Salmonella Smittskyddsenheten, Karin Strand

1 Salmonella 2013 Av 145 fall som rapporterades under året var 33 (23%) förmodligen smittade i Sverige. Antalet inhemska fall har varit sta...
Author:  Ingegerd Jansson

0 downloads 9 Views 367KB Size

Recommend Documents

No documents