RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m

1 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m2 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktig...
Author:  Gösta Blomqvist

2 downloads 98 Views 38KB Size

Recommend Documents

1 KOMMUNSTYRELSEN Fr o m TAXOR FÖR KOPIERING OCH TELEFAX KOPIERING Svart/vita kopior 2:--/sida Färgkopior 5:-- TELEFAX 3:-/sida TOMTPRISER F

1 Cirkaprislista Gäller fr. o. m Moms 25% Elpatroner 2 Elkassetter 2 Tillbehör för elpatroner och elkassetter 3 Villapannor el, utan va

1 Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska gärna efter samråd i arbetslaget. All inrapportering görs via 1. Enhetsko

1 Gäller fr o m Barn- och Utbildningsnämnden Box 13, Storgatan LESSEBO Telefon Fax Ändring av regler beslutade i Barn- och Utbildningsn

1 Cirkaprislista Gäller fr. o. m Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VA

1 Cirkaprislista Gäller fr. o. m Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VA

1 Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Dnr 2010/ Parkeringstaxa fr o m Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zon

1 Produktlista fr o m 20082 Cat-systemet Art. nr Ref. nr Benämning Vikt Innehållsförteckning Grupp 1020: 20 mm stål C20MS 1U3202...

1 Tillämpningsregler fr o m Anmälan För att vara säker på en plats måste behovet anmälas fyra månader i f&o

1 11 Sida 1 1. Definition en är ett dokument som beskriver hur läkemedelshanteringen skall ske inom Hälso- och sjukvården i Lands

1 Cirkaprislista Gäller fr. o. m Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VA

1 Cirkaprislista Gäller fr. o. m Moms 25% ELPATRONER 2 ELKASSETTER 2 TILLBEHÖR FÖR ELPATRONER OCH ELKASSETTER 3 VILLAPANNOR EL, UTAN VA

1 PRISLISTA 00 Gäller fr o m2 Sedan 80-talets första år har Sälgströms inredningar tillverkat förvaringsskåp f&ou

1 Prislista Gäller fr. o. m2 Innehåll Information och villkor 4 RBM RBM RBM RBM RBM Reservdelar och tillbehör 12 RBM Fast 13 Fysiska m

1 Prislista Gäller fr. o. m2 Innehåll Information och villkor 4 RBM Ana 5 RBM Ballet & RBM Ballet Medium 6 RBM Bella 8 RBM Low-back Bel

1 Annonspriser gäller fr o m2 GT-fakta ägare: AB Kvällstidningen Expressen ansvarig utgivare: Thomas Mattsson verkställande direkt

1 Art.nr Benämning Antal/ Förp. Pris/Förp Handske Softline Rose Small 100 St 9, Handske Softline Rose Medium 100 St 9, Handske Softline

1 Kostnadsställen fr o m Uppdaterad: KST Benämning Ekonomi Personal Lokaler IT Kapital KLF Kansliservice Strategisk utveckling Strategisk pl...

1 Dnr: 2776/ Diarieplan Giltig fr o m2 INNEHÅLL 0 Allmänt 00 Allmänt 01 Organisation 02 Byggnader och utrustning 03 Datafrågor 0

1 LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR MAGISTERPROGRAM MED ÄMNESDJUP I MILJÖTEKNIK MED INRIKTNING VATTENVÅRDSTEKNIK (Ecological Engineering

1 Fakter fr o m Uppdaterad: FAKT Benämning 1100 Avgifter övriga banker 1101 Avgifter koncernbank 1110 Dnb (Carlsson) räntebärande ...

1 er bygglov (fr o m ) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tv&a

1 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Gällande fr o m I detta försäkringsvillkor ingår en del begrepp av försäkringstek

1 Tillämpningsregler fr o m Reviderad Anmälan För att vara säker på en plats måste behovet anmälas fyra mån...