Nämndsplan för social- och omsorgsnämnden Dnr

1 Nämndsplan 2016 för social- och omsorgsnämnden Dnr2 3 Innehåll 1 Kommunens vision 5 Nämndens mål... 5 Samhällst...

0 downloads 3 Views 408KB Size

Recommend Documents

1 Program till detaljplan för Edvinshem 2:58 m.fl. och del av Edvinshem 2:1, mellan Gjuteriområdet och Reningsverket i Ystad Ystads kommun

1 Vini aperti Offene Weine Rossi / Rotweine 1 dl 2 dl 3 dl 5 dl Chianti Toscana Fr Fr Fr Fr Offenausschank Zapfenqualität Carridi Nero d'avola 20

1 GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Katarina Olsson Region Ytterstad Miljöstrategiska enheten Tel: Dnr:

1 s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN (14) Handläggare: Stefan Eriksson Region Innerstad Markbyrån Tel: Dnr: Til

1 Antagen av: Kf , 103 Laga Kraft: Genomförandetiden slutar: Detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m. i Nybrostrand Ystads kommun, Skåne

1 s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN (5) Handläggare: Monica Almquist Region Innerstad Markbyrån Tel: Dnr: Till

1 2 Utgivare: Försäkringskassan Analys och prognos Dnr: Upplysningar: Matilde Millares Ansvarig chef: Hanna Larheden Uppföljning, analy

1 r.i Uppvidinge \QY KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Barn- och utbildningsförvaltningen Datum: Tid: Plats: Lenhovdaskola

1 DNr: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Särskilt utlåtande Översiktsplan för Hedemora kommun samt tematisk

1 Hälso- och sjukvård 2013/14:JO1 En rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har

1 Plats: Bergabo hotell & konferens, Tjörn Datum och tid: Onsdag 24 augusti Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sund&eacu

1 Rapport 2001:01 Lokal samverkan i arbetet med mäns våld mot kvinnor, delredovisning 31 mars 20102 3 1 (9) Avdelningen för social utv

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende 39 Nytt trygghetsboende Dnr Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Dnr Budgetramar 20...

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommustyrelse Sida 1(1) Ärede 119 Gåg- och cykelvägar, prioriterig Dr Redovisig av sypukter 2016, tertial 2 Dr

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(1) Kommustyrelse Ärede 143 Kommuhuset Dr Kommustyrelses mål 2017 Dr Styrdokumet för arbetsmarkadsehete

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende 123 Essunga Bostäder AB, byggnation Dnr HVB-hem Dnr Motion om insynsplatser i styre

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende 97 Detaljplan för kv. Violen & Gullregnet med flera fastigheter Dnr Försä

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Beslutsunderlag 59 Tolkförmedling Väst årsredovisning 2015 Dnr Års

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende 37 Samverkansavtal vuxenutbildningen Essunga & Lidköping Dnr Ekonomisk uppf&oum

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(1) Kommunstyrelsen Ärende 2 Förändring av utdelningsföreskrift för Carl A Svenssons stiftelse

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunstyrelsen Ärende 84 Medborgarförslag om trafikåtgärder på väg 186 Dnr Prognos investerin

1 ESERCIZIO Il Moblty Maager d u azeda ha rlevato l umero d chlometr percors settmaalmete da 60 mpegat. I dat soo rportat ello schema successvo2 . Cos...

1 Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 ...

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Beslutsunderlag 82 Kollektivtrafik 2016 Dnr Sammanställning av befintlig trafik och