nm 5000 K 4000 K 3000 K

1 Tillägg till Physics Handbook Delemittansen I, (W/mm 2 )/nm K 5000 K 4000 K 3000 K Våglängd, nm Oktober 20072 23 Innehållsf&ou...

0 downloads 40 Views 2MB Size

Recommend Documents

No documents