namn: Malmö stad, Lunds kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Eslövs kommun synpunkt:

1 Från: Skckat: den 31 august :01 Tll: Daret Trafkverket Ämne: Remssvar TRV2011/17304 Kategorer: Grön kategor namn: Malmö stad, L...
Author:  Sofia Karlsson

2 downloads 43 Views 191KB Size

Recommend Documents

1 [*1 Staffanstorps kommun 0 MANADSUPPFOLJNING januari - april 20162 0 Arets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perio

1 FÖRFATTNING Antagen av kommunfullmäktige 263/02, 171/03 Komplettering av kommunfullmäktige 152/07 Redaktionella ändringar av bar

1 Arrangemangsmanual Staffanstorps kommun 20162 Innehåll Om kommunen... 3 Arrangemangsstöd... 4 Kommunala och statliga bidrag samt annat st

1 l ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning detaljplan för MYLLAN KARAKTÄRSOMRÅDE, VALLBY 10:9 i Vallby, statfanstorp [i STAFFANSTORPS KOMMU

1 MSc Thesis, 30 ECTS ISRN LUTVDG / (TVTG-5138) / 1-45 /(2015) PFOS i Staffanstorps kommun En kartläggning av förorenade områden och a...

1 Il [i STAFFANSTORPS KOMMUN o SAMRADSHANDUNG Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. o Hjärup NO etapp 2, Aretruntbyn i Hj&aum...

1 FÖRFATTNING 7.3 Antagen Antagen av kommunfullmäktige 103/08 Ekonomistyrprinciper för Staffanstorps kommun För att stärka ge...

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, plan 6, Rådhuse

1 (i Staffanstrps kmmun SAMRADSHANDLING. Planbeskrivning Detaljplan för Rs Park del av stanstrp 1 :6 i Staffanstrp, statfanstrps kmmun2 Planens s

1 FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 12 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bil...

1 Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion2 Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentar...

1 FÖRFATTNING Antagen av kommunfullmäktige 263/02, 171/03 Komplettering av kommunfullmäktige 152/07 Förskoleverksamheten i Staffan

1 FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffans...

1 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun2 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi fö...

1 FÖRFATTNING 7.2 Antagen av kommunfullmäktige 99/08 Styrprinciper för Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun är en stor organi

1 KALLELSE (1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, plan 6, tisdagen den

1 FÖRFATTNING 3.6 Antagen av kommunfullmäktige 114/11 Avfallsplan för Staffanstorps kommun Avfallsplanen utgör tillsammans med F&o

1 NS STADSBYGGNAD Diarienr: Anneroskolan Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg TILLSYNSPROJEKT SKOLOR i Staffanstorps kommun2 Titel: Författare: Utgiv...

1 FÖRFATTNING Antagen av kommunfullmäktige 264/02, 101/03, 172/03 Reviderad av bun 43/11 Redaktionella ändringar av barn- och utbildnin...

1 [1] Skolskjutspolicy för Staffanstorps kommun 1. Inledning Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändam&

1 Årsredovisning 2016 LOMMA KOMMUN2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsö

1 Årsredovisning 2009 Lomma kommun2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsö...

1 MARKUPPLÅTELSEAVTAL mellan LUNDS KOMMUN, ESLÖVS KOMMUN, LOMMA KOMMUN, HÖRBY KOMMUN, KRAFTRINGEN ENERGI AB (PUBL), och KRAFTRINGEN N&

1 Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har orde...