MSEK Helår 2014 Helår 2013 Förändring, % Kv Kv4 2013

1 FRAMGÅNGSRIKT OCH UTMANANDE ÅR Kv4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER innebar både utmaningar och betydande framgånga...
Author:  Elin Nilsson

0 downloads 10 Views 458KB Size

Recommend Documents

1 Bokslutskommuniké 2013 Apoteket har under året ytterligare förbättrat sitt erbjudande till kunden. Arbetet med att öka b

1 Stabila marknader och stabilt resultat trots långsam uppstart DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 RESULTAT Nettoomsättningen för k

1 Bästa kvartalsresultatet någonsin DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 SAMMANFATTNING AV KV 1 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (...

1 REKORDSTOR ORDERSTOCK I september mottogs ordern på 36 Gripen NG från den brasilianska regeringen. Det är den största exportor

1 Kv 4 Bokslutskommuniké ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkterna ökade med 20,2% och uppgick till 920,8 (765,9) MSEK. Driftnettot &ou...

1 Kv 4 Bokslutskommuniké ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkterna ökade med 23,3% och uppgick till 1 135,0 (920,8) MSEK. Driftnettot &

1 Tora Bärnarp (1975) Född 1975, uppvuxen i Stockholm. Har studerat landskapsarkitektur på SLU, Ultuna, och i Holland på Wagenin...

1 Bokslutskommuniké 2012 Apoteket har under året arbetat intensivt för att ytterligare förbättra produkter och tjänst

1 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING2 Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Sels...

1 P RE S S ME D D E LAND E 1 feb r u ar i VD:s kommentar: Stabil efterfrågan under kvartalet D el år s r ap p or t f j ärd e kvar tal

1 C BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2013 Kv 4 Kv 3, % Kv 4, % jan-dec jan-dec, % MSEK Nettoomsättning % % % EBITDA % % % Justerat r&oum

1 2 Försäljning och resultat under första kvartalet påverkades negativt av den svaga konjunkturen i Europa, relativt få arb

1 C DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 Kv 2 Kv 1, % Kv 2, %, % MSEK Nettoomsättning % % % EBITDA % % % Justerat rörelseresultat % % % Jus...

1 2 En betydande tillförsel av eget kapital samt ny långsiktig finansiering har säkrats, vilket kommer att ge bolaget en stabil plattf

1 Brianza Rivalutare le pensioni Numero 3 Giugno 2015 Registrazione Tribunale di Milano n. 75 del 27/01/1999. Spedizione in abb post. 45% comma 2 art....

1 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka2 Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis ...

1 0999 WARD PERKINS HUGH ELABORATO MODELLO 0/0 redditi 0 Mod. N. dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

1 + MEDIA KIT 2013\20142 + Chi siamo PalermoBabyPlanner.it è il primo portale dedicato alle mamme, ai papà e ai bambini di Palermo, cost

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Spr...

1 CALENDARIO ESCURSIONI E VIAGGI Autunno 2013 Primavera 20142 Chi siamo L' agenzia Alpinia Itinera nasce nella primavera del 2011 con l intento princi

1 Elenco dei Provvedimenti amministrativi (ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 33/2013) I semestre 2014 DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO...

1 CATALOGO LINEA PRODOTTI 2013/2014 ED. SETTEMBRE 20132 2 ELETTRIFICATORI PORTATILI * * FENCELINE B200 STD CON PICCHETTO MASSA, CONNESSIONE LINEA E TE...

1 delegeretmøde 2014 årsberetning foto: martin thaulow2 Forord Foreninger for fremtiden Aktiv deltagelse i foreningslivet bidrager til st...

1 Conforme al provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 0//0 - SInTel S.r.l. - Via della Torre, Milano Mod. N. MODELLO 0/0 redditi 0 n dichiarazion