Mejerierna och deras historia Specialfrågelista Folklivsarkivet, Lund. Januari 2006

1 1 Mejerierna och deras historia Specialfrågelista Folklivsarkivet, Lund. Januari Mjölkproducenterna Vilka gårdar levererade mjö...
Author:  Rickard Öberg

0 downloads 1 Views 79KB Size

Recommend Documents

1 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens prakti

1 Upptecknaren Nytt från Folklivsarkivet Nr 4 Juni 20062 Redaktörer: Charlotte Hagström och Göran Sjögård Layout: G&ou

1 Skrivning i moment 6 Fredag 19 januari 2007 klockan i Hörsal B4 Stockholms Universitet Maxresultat är 30 poäng (6 poäng per fr&a

1 Sören Sjöström Lingvistikens historia, våren 2006 Tider: v , tisdagar och torsdagar kl 9-12, Lokal: E 230 eller E 222 Ti 28/3:

1 Udkast 2006, Jette Lund UDDANNELSE TIL "EN ANDEN SLAGS TEATER" Om en ny uddannelse for teatret: Teater har altid været mange ting - ...

1 ETNOLOGISKA /T INSTITUTIONEN MED FOLKLIVSARKIVET LUNDS UNIVERSITET M?264 zt l -l HEìILIO Enl SekrL 7:24 Folkllvsarklvet' Lunds u Datum: ltrt

1 Förord Den här rapporten skrevs under hösten 2005 av Erik Persson och Jakob Aldrin som ett examensarbete inom civilingenjörsprog...

1 2011 Katedralskolan i Lund Historieprogrammet Spetsutbildning i historia2 HiP Historieprogrammet En fantastisk chans att läsa det jag vill, och...

1 Upptecknaren FOLKLIVSARKIVET LUNDS UNIVERSITET2 2 UPPTECKNAREN Upptecknaren FOLKLIVSARKIVET LUNDS UNIVERSITET Förord Lexikon, husdjur och glute

1 Verksamhets- och utgiftsprognos Utfall januari - december 20062 1 (17) Generaldirektören Prognos NRK Till Regeringen Förenklad verksamhets

1 Nordöstra Indien 4 19 januari 2006 samt Andamanerna januari 2006 Göran Pettersson2 N 23 DELTAGARE Lasse Ceder, Hässelby Inger Christi

1 Datum Beteckning Minnesanteckningar Beredningen för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor Tid och plats 23 januari 2015 kl , Porfyrv&a...

1 Delårsrapport januari mars 2006 Försäljningen för det första kvartalet uppgick till MSEK (2 967) Justerad för avyttra

1 AIK Fotboll AB Org-nr Delårsrapport Januari september (NGM: AIK B) Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK (32,9) Konc

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 20062 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt...

1 Delårsrapport JANUARI MARS 2006 Fortsatt utveckling av fastighetsbestånd i S:t Petersburg Under första kvartalet 2006 har Ruric for

1 Delårsrapport Januari september 2006 Ratos delårsrapport 3/2006 12 Delårsrapport januari september 2006 Resultat före skatt (

1 Delårsrapport januari juni Första halvåret Försäljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) MSEK Rörelseresulta

1 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tr...

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Intäkterna uppgick till 589 mkr (467) Periodens resultat efter skatt ökade till 427 mkr (267) R

1 Delårsrapport januari september Januari september i sammandrag - Nettoomsättningen uppgick till 157,0 (182,9) - Periodens resultat efter

1 Delårsrapport januari - september 2006 Periodens hyresintäkter uppgick till 167 Mkr Resultatet efter skatt uppgick till 183 Mkr Resultate

1 Delårsrapport Januari-mars 2006 Fortsatt förbättrad lönsamhet Nettoomsättning 562 mkr (551). Resultat efter skatt 10 mkr (...

1 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökad...