LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag

1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Fö...
Author:  Per Falk

39 downloads 405 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 nr 2 årgång 45 maj 2011 Kerstin Lane är Årets Svensk-Amerikan 2011 VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänskaps- ...

1 VASA nr 4 årgång 47 NYTT december 2013 Isen lägger sig på Helgasjön vid Kronobergs slottsruin VASA ORDEN AV AMERIKA En s...

1 nr 3 årgång 44 september 2010 Årets Svenskamerikan hyllas på Minnesotadagen VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk v&aum...

1 Andreas Strandberg & Magnus Maris KUNDNÖJDHETSUNDERSÖKNING AV BREDBANDSOPERATÖRER BLAND HÖGSKOLESTUDERANDE I VASA Föret...

1 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den2 GRUNDERNA FÖ...

1 COBIT5 ed il naufragio del VASA La storia di un galeone che affondò 9 minuti dopo il varo riletta con un Framework di Governance del 2015 Rie...

1 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kr&...

1 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 20132 Innehållsförteckning Verkställande direktören...

1 STYRELSEPROTOKOLL NR 6/07 del 1 av 2 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 8 december 2007...

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/ Försäljning del av Jäder ...

1 Datero NYTT 10 (2/2010) Vasa Dateros personal hösten 2010: Anneli Haapaharju fortsätter som vikarierande pedagogisk handledare. Hon har ly...

1 VASA STADS BOKSLUT2 3 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen4 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I V...

1 THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA Summer 2012 Bill Lundquist Dear Vasa Brothers and Sisters, I m happy to hav...

1 THE VASA STAR Vasasjärnan Publicaion of THE VASA ORDER OF AMERICA Fall 2012 THE GRAND MASTER S MESSAGE by William Lundquis Bill Lundquis Dear V...

1 VASA STADS BOKSLUT2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTT...

1 THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA Spring 2013 Presentation of the Swedish-American of the Year 2013 Face Stoc...

1 VASA NYTT nr 2 årgång 46 maj 2012 Ingvar Wikstrom Årets svensk-amerikan 2012 VASA ORDEN AV AMERIKA En svensk-amerikansk vänsk...

1 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e2 vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby H...

1 1 Vasa stads trafiksäkerhetsplan 2000 Vasa 2000 Vasa vägdistrikt Vasa stad2 3 Vasa stads trafiksäkerhetsplan 2000 Vägverket Vasa...

1 ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab2 Innehållsförteckning Verkställande direktören...

1 Tom Lemponen UPPLEVD TJÄNSTEKVALITET VID BYTE AV ELLEVERANTÖR Case: Vasa Elektriska Ab Företagsekonomi och turism 20102 2 FÖRORD...

1 PROTOKOLL2 Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den ...

1 Vasa Idrottssällskap VIS Friidrottsskolans verksamhet2 VIS-friidrottskola MÅLET MED VÅR VERKSAMHET Erbjuda högklassig ledd fri...

1 VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret Avgiven av rektorsämbetet 12 INNEHÅLL Läsåret Admi...