Lappfjärd. Här vill vi våra barn ska växa upp! Bötombergen har hög potential. Vi väljer att bygga och bo i byn. Byaplanen ett bra hjälpmedel

1 Lev och Bo i Lappfjärd R-Posten Finland Abp 2007 En tjugolapp för skolan! Delta i tjugolappsinsamlingen till förmån för re...
Author:  Ulla-Britt Nyberg

765 downloads 6139 Views 933KB Size

Recommend Documents

No documents