KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

1 Nabbskata detaljplan Utkast till påseende KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följan...
Author:  Ingeborg Ek

0 downloads 1 Views 318KB Size

Recommend Documents

1 Bilaga KS 2012/141/1 1(2) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink ~06~ I 9 Strategisk plan - och f&...

1 .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga K...

1 Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTL

1 Cirkulärnr: 1995:100 Diarienr: 1995/1419 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: Mottagare: Rubrik: Vård och Omsorg Alwa Nilsson Ingrid S...

1 Revisionsrapport* Kommunens och bostadsföretagets fastighetsunderhåll Gällivare kommun December 2007 Hans Forsström, certifiera

1 Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 20102 Sammanfattning Att arbeta med kommunal v...

1 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden Fastställda av kommunfullmäktig

1 1 (17) KUNDUNDERSÖKNING Kommunens idrotts- och gymnastiksalar Östra Karups gymnastiksal Mia Lundström-Svensson Administratör \t:

1 DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska ...

1 Antal personer 65 år och äldre som någon gång under januari-juni 2009 var mottagare av, fördelade utifrån kommunen

1 Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energik...

1 1 Kommunens rådgivande roll och myndighetsroll workshopmaterial PBL och proptexter Förvaltningslagen Vissa JO-beslut Exempel från k...

1 Å-sikter kommunstyrelsen december :44: Rubrik: Åsas efterträdare Beskrivning: Bevare mig väl... Låt unga friska krafter

1 Anpassning till ökad nederbörd i framtiden: kommunens och byggbranschens roll ANNELIE EVERS 2015 MVEM30 EXAMENSARBETE FÖR MA STEREXAM...

1 Å-sikter kommunstyrelsen mars :49: Rubrik: Medmänniskor Beskrivning: Hur i helvete ska vi orka leva under dessa omständigheter? Hur

1 Å-sikter miljönämnden februari :06: Rubrik: Felaktig information på webbsida Beskrivning: Hej, Nu har jag under det senaste ha

1 6.16 KOMMUNENS KRISBEREDSKAP OCH TOTAL- FÖRSVARET Kommunens kontaktperson: Ulla Ullstein Sollefteå 2030 Kommunens mål är att u

1 Vatten och avlopp i Hörby och Höörs kommun Information till dig som vill ansluta till kommunens vatten och avlopp2 Tomtgräns/f&o...

1 ,/v/ 04. fl e- u. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Öqvist Annbritt Datum Diarienummer UBN Utbildningsnämnden Val till kommun

1 KS Eva Hallberg Kommunstyrelsen Översyn av kommunens och koncernens möjligheter till ökad fastighets- och lokaleffektivitet Ären

1 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Ändring av taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter KS-2016/197 Beslut Kommunstyrelsen

1 Energieffektivisering och energirevision kopplat till såväl kommunens ekonomi som Kommunallagen, Miljöbalken och PBL Daniel Svensson

1 Inkomna Å-sikter mars 2013 Kommunstyrelsen :06: Synpunktskategori: Kommun & politik Rubrik: order Beskrivning: Jag har inte fått n&a

1 Anhörigas stöd och hjälp från kommunens rehabiliteringsverksamhet Resultat från enkätsvar om stöd och hjäl...