Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statutory Audit Facilitate for Small Enterprises?

1 LIU-IEI-FIL-A--10/ SE Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statuto...
Author:  Leif Göransson

0 downloads 1 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Företagsekonomi VT 07 Kandidat uppsats 10 poäng Han

1 REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Ka...

1 FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet Företagsekonomiska Institutionen VT 2012 Revisionspliktens avskaffande

1 Conference on the European Charter for Small Enterprises Berlin, 4-5 June Programme Konferenz über die Europäische Charta für Kleinun...

1 Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Revisionspliktens avskaffande ...

1 Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN Januari 2007 LUNDS UNIVERSITET Revisionspliktens avskaffande - En kompar...

1 EXAMENSARBETE Våren 2011 Sektionen för hälsa och samhälle Ekonomi Revisionspliktens avskaffande Vilka faktorer påverkar f

1 Revisionspliktens avskaffande - Vad karaktäriserar de bolag som väljer att ha revisor fast de har möjlighet att avstå? Kandidat...

1 George Kojadinovic Niklas Bengtsson Revisionspliktens avskaffande - en studie om effekterna på marknadsföring och bildandet av nya aktieb

1 Master s Thesis, 30 credits Sustainable Enterprising Master s programme 2008/10, 120 credits The effects of the European Union Emission Trading Sche...

1 Per Karlsson Jonathan Johansson Kreditbedömningar efter revisionspliktens avskaffande Utifrån ett bank- och leverantörsperspektiv Cr

1 This is a translation of the original Italian text of the Letter for the filing of the List, hereby attached. The text that prevails is always the I

1 Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bre...

1 Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Workshop on Integrated management of micro-databases Deepenin...

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Accounting Issues Kandidatuppsats 15hp VT 2013 Inlämningsdatum: 12 augusti 2013 Den a...

1 P217 ANNEXES ANNEXES Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex 6 Annex 7 Programme de l atelier / Agenda of the workshop (FR, EN) Liste des part...

1 and the rest will follow...2 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventur...

1 94 Come Nina perse casa sua e trovò un ruolo, tutto con l aiuto delle scatoline di Patama. Nina viveva in una di quelle soluzioni abitative i

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 f...

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 f...

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 f...

1 Magisteruppsats Master s thesis one year Företagsekonomi Business Administration NYREGISTRERADE AKTIEBOLAGS VAL EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFF

1 Office of the Auditor General AUDIT OF THE IT PROCESSES OF THE COMPUTERIZED FINANCIAL SYSTEM 2006 Report Chapter 62 3 Table of Contents EXECUTIVE SU...

1 Office of the Auditor General AUDIT OF THE MANAGEMENT CONTROL FRAMEWORK 2005 Report Chapter 32 3 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY...1 RÉSU...