Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statutory Audit Facilitate for Small Enterprises?

1 LIU-IEI-FIL-A--10/ SE Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statuto...
Author:  Leif Göransson

0 downloads 4 Views 1MB Size

Recommend Documents

No documents