Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statutory Audit Facilitate for Small Enterprises?

1 LIU-IEI-FIL-A--10/ SE Kommer revisionspliktens avskaffande att underlätta för småföretagen? Will the Abolishment of the Statuto...
Author:  Leif Göransson

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE En studie om långivares förtroende för små aktiebolag utan revision THE ABOLISHMENT OF MANDATORY

1 Conference on the European Charter for Small Enterprises Berlin, 4-5 June Programme Konferenz über die Europäische Charta für Kleinun...

1 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Företagsekonomi VT 07 Kandidat uppsats 10 poäng Han

1 Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2015 Revisionspliktens avskaffand

1 FEKN90 Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet Företagsekonomiska Institutionen VT 2012 Revisionspliktens avskaffande

1 REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Ka...

1 Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Revisionspliktens avskaffande ...

1 Jonatan Essljung & Tobias Norr Revisionspliktens Avskaffande En undersökning om de små företagen och revisionsmarknaden Eliminat

1 Revisionspliktens avskaffande Jämförelsestudie mellan Sverige, Danmark & Finland Kursbeteckning Författare Kursexaminator Kurshan

1 Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN Januari 2007 LUNDS UNIVERSITET Revisionspliktens avskaffande - En kompar...

1 EXAMENSARBETE Våren 2011 Sektionen för hälsa och samhälle Ekonomi Revisionspliktens avskaffande Vilka faktorer påverkar f

1 George Kojadinovic Niklas Bengtsson Revisionspliktens avskaffande - en studie om effekterna på marknadsföring och bildandet av nya aktieb

1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi & Teknik Ekonomprogrammet Revisionspliktens avskaffande En obefogad oro? Kandidatuppsats i

1 Revisionspliktens avskaffande - Vad karaktäriserar de bolag som väljer att ha revisor fast de har möjlighet att avstå? Kandidat...

1 Per Karlsson Jonathan Johansson Kreditbedömningar efter revisionspliktens avskaffande Utifrån ett bank- och leverantörsperspektiv Cr

1 Master s Thesis, 30 credits Sustainable Enterprising Master s programme 2008/10, 120 credits The effects of the European Union Emission Trading Sche...

1 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN Examensarbete kandidatnivå FEKK01 VT 2010 Revisionspliktens avskaffande för mindre företag Han

1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Valfritt ekonomprogram Revisionsbyråernas strategiförändring inf&oum

1 This is a translation of the original Italian text of the Letter for the filing of the List, hereby attached. The text that prevails is always the I

1 Improving the breakdown of the Central Credit Register data by category of enterprises Workshop on Integrated management of micro-databases Deepenin...

1 EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Revisionens kostnadsutveckling En jämförande studie mellan publika bolag och ko

1 Examensarbete kandidatnivå FEKK01, HT Revisionspliktens avskaffande - vad kommer att påverka de mindre bolagens beslut om revision? F&ou

1 Att bygga hus utan grund en metafor gällande revisionspliktens avskaffande Författare: Sofia Brixin Marina Persson Handledare: Krister Bre...

1 Sachem High School North Campus North Campus Department of Languages Other Than English ITL 101 Dr. Frank A. Scricco website: [Underconstruction]