Første Generation. Anden Generation

1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. ...
Author:  Pia Augusta Ibsen

2 downloads 174 Views 123KB Size

Recommend Documents

No documents