Dags för IT-boom i hotellbranschen?

1 Författare: Patrick Lönngren, David Ahlin, Handelshögskolan i Stockholm, mars 2006 Institutionen för företagande och lednin...
Author:  Georg Gustafsson

1 downloads 5 Views 375KB Size

Recommend Documents

No documents