Bilag: 1. Kammeradvokatens skrivelse om dennes involvering i forbindelse med Forsvarets Materieltjenestes

1 FORSVARETS MATERIELTJENESTE FMT FMT-LESEK U / (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarskommandoen Emne: Forsvarets Materieltjenestes samme...
Author:  Randi Kristensen

0 downloads 17 Views 121KB Size

Recommend Documents

1 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit C...

1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Tel...

1 i udbud Bilag 2 Rapport om sociale klausuler om uddannelsesog praktikaftaler i forbindelse med udbud December 20122 Indhold Kapitel 1 Indledende afs...

1 Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i fo...

1 Udkast til 5. juli 2005 J.nr Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, s...

1 Bilag Ikke prioriterede tiltag i forbindelse med vedtagelse af forebyggelseshandleplanen 1. Sundhedskommunikation for børnehavebørn Ku...

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 BILAG til Grønbog Sikkerhed i forbindelse med turistindkvarteringsfaciliteter D...

1 Region Midtjylland Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009 Bilag til Forretn...

1 Agentaftale Agentaftale Mellem Vognmandens navn og adresse (i det efterfølgende kaldet agenten) og Region Fyn, Syd- og Vestjylland Baneg&arin...

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi2 ...

1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e,...

1 &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifte...

1 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denn...

1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 12 Til Herning Kommune ...

1 Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets...

1 IT driftsaftale Bilag 1: Specificering af kommunens ydelser i forbindelse med basis ITunderstøttelse af de statslige ansatte i de kommunale j...

1 12 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyr...

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bila...

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bila...

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORS...

1 Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK R&Ari...

1 Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi2 3 Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi Jan Ivanouw Ivanouws Forlag4 c Copyright 1977, 20...

1 Konflikter i forbindelse med jagt Jens Emborg og Christian Gamborg Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidensk...

1 Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den l&os...