beskrivelse

1 Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på ...

2 downloads 85 Views 544KB Size

Recommend Documents

1 Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 God...

1 Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen k...

1 Salgsopstiling Adresse:Bremensgade23,st.th.,2300KøbenhavnS Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: 2v"dele-lejlighed"tætpåMetroogAm...

1 Salgsopstiling Adresse:BjelkesAlé34,2.39.,2200KøbenhavnN Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: Pragtfuldopholdsaltanmedsolstortsetheledagen Ivel...

1 Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt...

1 Salgsopstiling Adresse:MikkelborgPark5,3.th.,2970Hørsholm Sagsnr.:10-365SC Dato: Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærks...

1 ORGANISATIONS- BESKRIVELSE2 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Rø...

1 Salgsopstilling Hedegade 90, 4000 Roskilde Ejendommen Hedegade 90, 4000 Roskilde (matrikelnr. 5 bz, Skyttemarken, Roskilde Jorder) sælges af e...

1 Salgsopstiling Adresse:Mathæusgade48D,4.430.,1666KøbenhavnV Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: Lejlighedenertotalrenovereti2011.Herbydesvelkom...

1 DK-2900 Ombygning enfamiliehus Tonysvej Charlottenlund BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =2 DK-29...

1 Salgsopstiling Adresse:Frankrigshusene11,1.th.,2300KøbenhavnS Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: Flot3vmedaltanogbedstebeliggenhedpåamager,lig...

1 Beskrivelse : PC-program Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille paramet...

1 Beskrivelse : S A tegningsnummer Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. ...

1 Salgsopstiling Beskrivelse: Udlejningsejendom med3lejemål Fornuftiginvesteringsejendom medmulighedforanvendelseafvirksomhedsskateordning. Leje...

1 GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, film...

1 Salgsopstiling Adresse:Heredsvejen53,Lejrskov,6640Lunderskov Sagsnr.:TKV2080 Dato: Beskrivelse: Flotogherskabeligejendom beliggendeinaturskøn...

1 MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret...

1 Salgsopstiling Adresse:Studiestræde21,mezz.,1455KøbenhavnK Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: KVARTERET:Etyderstatraktivtkvarter,som aleidagke...

1 Salgsopstiling Adresse:Tom KristensensVej75,2300KøbenhavnS Sagsnr.: Dato: Beskrivelse: UNIKTrækkehusblot1minutframetroog5minuterfraR&ar...

1 Salgsopstiling Adresse:Farvergade1,1.B1-3.,PotemagergårdenB1-3,4700Næstved Sagsnr.:BO14215 Dato: Beskrivelse: B1-3 Dennelejlighederplace...

1 Annonceringsbekendtgørelse I. Ordregivende myndighed: Navn, adresse og kontaktperson(er) DR-Byen Emil Holms Kanal 20 DK København C Ko...

1 Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 92 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o...

1 Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG2 ...

1 Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr A Dato Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tø...