1866 L

1 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Pante...
Author:  Klaus Jakobsen

1 downloads 61 Views 2MB Size

Recommend Documents

No documents